Υπηρεσίες

Επικοινωνία & Εμπόριο

Η εξυπηρέτηση των αναγκών των συνεργατών αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα για την εταιρεία, καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών με επίκεντρο την επικοινωνία, αλλά και το εμπόριο.